Welkom op de uitbreiding van Zouaafsoft!

De startpagina met meer oefeningen vind je op:

www.zouaafsoft.be


INHOUD CLASSY-ZOUAAFSOFT

Eerste leerjaar:

Gepast betalen 5 Het opgegeven bedrag gepast kunnen betalen met zo weinig mogelijk biljetten en/of muntstukken.
Het bedrag is een geheel getal < 20.
10 oefeningen
Spaarpot 1 Wat zit er in mijn spaarpot? Biljetten en munten totaliseren.
Het totaal is < 20.
10 oefeningen
Teruggeven 1 Kunnen teruggeven op een bedrag < 20.
10 oefeningen
Wisselgeld 1 Biljetten en/of munten kunnen wisselen in andere biljetten en/of munten.
Bedrag < 20.
10 oefeningen

Tweede leerjaar:

Gepast betalen 1 Het opgegeven bedrag gepast kunnen betalen met zo weinig mogelijk biljetten en/of muntstukken.
Het bedrag is een geheel getal < 100.
10 oefeningen
Spaarpot 2 Wat zit er in mijn spaarpot? Biljetten en munten totaliseren.
Het totaal is < 100. Enkel euro's.
10 oefeningen
Teruggeven 2 Kunnen teruggeven op een bedrag < 100.
10 oefeningen
Wisselgeld 2 Biljetten en/of munten kunnen wisselen in andere biljetten en/of munten.
Bedrag < 100.
12 oefeningen

Derde leerjaar:

Gepast betalen 2 Het opgegeven bedrag gepast kunnen betalen met zo weinig mogelijk biljetten en/of muntstukken.
Het bedrag is een geheel getal < 1000.
10 oefeningen
Gepast betalen 3 Het opgegeven bedrag gepast kunnen betalen met zo weinig mogelijk biljetten en/of muntstukken.
Het bedrag is < 1000. Euro's en centen worden apart opgegeven.
10 oefeningen
Gepast betalen 4 Het opgegeven bedrag gepast kunnen betalen met zo weinig mogelijk biljetten en/of muntstukken.
Het bedrag is een decimaal getal < 1000.
10 oefeningen
Spaarpot 3 Wat zit er in mijn spaarpot? Biljetten en munten totaliseren.
Het totaal is < 1000. Enkel euro's.
10 oefeningen
Spaarpot 4 Wat zit er in mijn spaarpot? Biljetten en munten totaliseren.
Het totaal is < 1000. Euro's en centen worden apart getotaliseerd.
10 oefeningen
Spaarpot 5 Wat zit er in mijn spaarpot? Biljetten en munten totaliseren.
Het totaal is een decimaal getal < 1000.
10 oefeningen
Teruggeven 3 Kunnen teruggeven op een bedrag < 1000.
Zonder centen.
10 oefeningen
Teruggeven 4 Kunnen teruggeven op een bedrag < 1000.
Met centen.
10 oefeningen
Wisselgeld 3 Biljetten en/of munten kunnen wisselen in andere biljetten en/of munten.
Bedrag < 1000, zonder centen.
12 oefeningen
Wisselgeld 4 Biljetten en/of munten kunnen wisselen in andere biljetten en/of munten.
Bedrag < 1000, met centen.
12 oefeningen